กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานชุบเคลือบผิวโลหะ และชุบเคลือบผิวอลูมิเนียม > บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด
บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด
ให้บริการและรับปรึกษาด้านการปรับปรุงพื้นผิวด้วยปฏิกิริยาทางเคมี ชุบเคลือบผิว และการ Anodizing

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

 

เลขที่ ISO 1811-001

 

บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด จะทุ่มเทเพื่อลูกค้าและสังคม พร้อมกับนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้การยอมรับ ในระดับประเทศไทยสู่ระดับสากล เพื่อจะได้เป็นบริษัทที่เป็นที่ต้องการในประเทศไทย

1. จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า

 

2. มีข้อเสนอที่ดีเพื่อนำเสนอต่อลูกค้า ซึ่งเป็นหนทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

 

3. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการล่าสุดของลูกค้า

 

4. ดำเนินกิจกรรมในบริษัทโดยคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะอันตราย น้ำเสีย และมลพิษอากาศ

 

5. ดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

 

6. ทำเป้าหมายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมประจำปีให้ประสบความสำเร็จและพัฒนาความสามารถของพนักงาน

 

7. ดำเนินกิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ประกาศบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

Mr.Takashi Ono                      
กรรมการผู้จัดการ                       

 

          

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link