กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบโรงงาน > บริษัท สยาม ซันโก จำกัด

AMS2750


AMS (Aerospace Material Specification) เป็นมาตรฐานขั้นสูงสำหรับวัสดุที่ใช้ในการบินและอวกาศ โดย 2750 เป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิสูงของอุปกรณ์ที่ใช้กับ "การจัดการความร้อน" ซึ่งครอบคลุมเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ระบบเครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการซึ่งใช้ความร้อน การทดสอบความแม่นยำของระบบ (SAT) การตรวจสอบความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ (TUS) และการควบคุมคุณภาพ มีการแก้ไขจากเวอร์ชัน E เป็นเวอร์ชัน F เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2563 และมีกำหนดเปลี่ยนมาใช้สมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งในการนี้จำเป็นต้องมีการทบทวนระบบควบคุมและสังเกตการณ์การตรวจวัด เช่น เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดอุณหภูมิ เป็นต้น

NADCAP เป็นตัวย่อสำหรับ National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (ระบบการรับรองซัพพลายเออร์) ซึ่งเป็นระบบการรับรองซัพพลายเออร์ที่มีการใช้กระบวนการพิเศษ (การเชื่อม การตรวจสอบการทำลายล้าง การจัดการความร้อน ฯลฯ) ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่ดำเนินการโดย PRI (Performance Review Institute) สหรัฐอเมริกา ระบบนี้พัฒนาโดย PRI ซึ่งมีผู้ผลิตเครื่องบิน เช่น Boeing, Airbus, Rolls-Royce, GE ฯลฯ รวมถึงบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ชั้นนำเข้าร่วมและจัดการในฐานะสมาชิก เป็นโครงการเพื่อตรวจสอบ/รับรองการประกันคุณภาพและกระบวนการพิเศษ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2533

AMS2750 เป็นมาตรฐานที่จะกำหนดมาตรฐานการจัดการและการปฏิบัติงานสำหรับชุดการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการความร้อนของจริงเพื่อให้ได้รับการรับรอง

เพื่อให้ได้รับการรับรองนี้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการวัดอุณหภูมิสูงที่ระบุไว้ใน AMS2750E โดย AMS คือ Aerospace Material Specification ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดของวัสดุที่ใช้ในการบินและอวกาศ ได้รับการประกาศใช้เป็นมาตรฐาน SAE (Society of Automotive Engineers: สมาคมวิศวกรยานยนต์) (มาตรฐานสากลในด้านการขนส่งทางบกและอุปกรณ์การบินและอวกาศ)

SAT (การทดสอบความแม่นยำของระบบ) เป็นการประเมินข้อผิดพลาดทั้งหมดหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดที่บูรณาการเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ลวดตะกั่ว ตัวเชื่อมต่อ และเครื่องมือในเตาจัดการความร้อน

TUS (การตรวจสอบความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ) เป็นการตรวจสอบความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในเตา และเพื่อตรวจสอบว่าอุณหภูมิของโซนการจัดการความร้อนที่อนุญาตนั้นอยู่ภายในช่วงอุณหภูมิที่ผ่านการรับรองแล้วหรือไม่ ดำเนินการโดยใช้เซ็นเซอร์ TUS อิสระและเครื่องมือ TUS ที่ปรับเทียบแล้ว

ประเด็นที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชัน F คือ 1. ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัดและควบคุมจะต้องเป็นแบบ "ดิจิทัล" (=แสดงผลเป็นตัวเลข) เมื่อใช้กระดาษกราฟ จำเป็นต้องพิมพ์ค่าตัวเลขภายใน 10 นาที และอย่างน้อย 6 ครั้งต่อรอบ 2. การเปลี่ยนแปลงความแม่นยำในการปรับเทียบเซ็นเซอร์อุณหภูมิ สัญกรณ์ของความแม่นยำในการสอบเทียบจะมีการเปลี่ยนแปลงตามด้านล่างนี้ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน 3. องค์กรที่เป็นบุคคลที่สามต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO / IEC-17025 โดยกำหนดให้มีการปรับเทียบเซ็นเซอร์อุณหภูมิและอุปกรณ์ก่อนการใช้งานครั้งแรก

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 17 มี.ค. 2565
หมวดธุรกิจ
ระบบโรงงาน
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link