กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบโรงงาน > บริษัท สยาม ซันโก จำกัด

เทอร์โมมิเตอร์แบบแถบโลหะคู่


ตัวเทอร์โมมิเตอร์ประกอบด้วยแผ่นโลหะสองประเภทที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อน (COE) ที่แตกต่างกันโดยนำมาพันกันเป็นเกลียว บอกอุณหภูมิโดยอาศัยหลักการแปลงการกระจัดของอุณหภูมิเป็นเชิงกล

มีการใช้ท่อป้องกัน จึงสามารถเปลี่ยนตัวเครื่องได้โดยไม่ต้องระบายน้ำออกจากท่อ

คุณสมบัต

สามารถมองเห็นได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์แบบแก้ว

มีส่วนเคสอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปสำหรับใช้งานนอกอาคารด้วย

มีผลิตภัณฑ์ ALLSUS อื่นๆ สำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกนอกอาคาร

ตัวเครื่องมือและชิ้นส่วนที่ไวต่ออุณหภูมิถูกสุขอนามัยและสะอาดเป็นพิเศษ สามารถใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหารและยา

 

เอกสารที่สามารถส่งให้ลูกค้าได้

(1) ตารางตรวจสอบผลิตภัณฑ

(2) รายงานผลการตรวจสอบมาตรฐาน (สำเนา)

(3) แผนภาพระบบตรวจสอบย้อนกลับ

(4) ใบรับรองการเทียบความแม่นยำ

การตรวจสอบย้อนกลับคือ การตรวจสอบเครื่องมือวัดว่าประกอบมาจากเครื่องมือมาตรฐานที่มีความถูกต้องแม่นยำโดย "ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางที่ใช้เทียบความแม่นยำของเครื่องมือวัดของผู้ใช้ และตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศอย่างเหมาะสม" เพื่อวัดค่าอย่างแม่นยำ

ใบรับรองการเทียบความแม่นยำที่มีโลโก้ JCSS เป็นใบรับรองที่ออกโดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง

"รายงานผลการตรวจสอบมาตรฐาน" สำหรับเกจวัดแรงดันออกโดยสถาบันวิจัยวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งชาติ (AIST)

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัด
ลักษณะการเชื่อมต่อ
วัสดุของเคส
รูปร่างการเชื่อมต่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนเชื่อมต่อ
วัสดุส่วนสัมผัสเปียก
ช่วงอุณหภูมิ
เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นส่วนที่ไวต่ออุณหภูมิ
ขนาดชิ้นส่วนที่ไวต่ออุณหภูมิ

ออปชันเสริม
ท่อป้องกัน การขัดผิวด้วยไฟฟ้า อื่นๆ

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 08 ก.ค. 2565
หมวดธุรกิจ
ระบบโรงงาน
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link