กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ก่อสร้าง / โครงสร้างโรงงาน > บริษัท โตเกียว ซันเร มหาจักร จำกัด
บริษัท โตเกียว ซันเร มหาจักร จำกัด
บริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบทำความเย็น (แช่เย็น / แช่แข็ง) ระบบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ

เราให้บริการโดยเริ่มจากรับฟังปัญหาและความต้องการของลูกค้า
นำสู่การออกแบบ การติดตั้งไปจนถึงการบริการบำรุงรักษา สายการผลิตของโรงงาน
​ที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ, ห้องทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม, คลังสินค้าเพื่อเก็บผลิตภัณฑ์, ตู้คอนเทนเนอร์
เราให้บริการทั้งประเทศไทยและในภาคพื้นอาเซียน เช่น เวียดนาม, กัมพูชาและพม่า
ยินดีให้บริการคำปรึกษาเสมอ


คุณเคยซ่อมแซมเครื่องคอมเพรสเซอร์หรือไม่?

* โดยพื้นฐานตามปกติ เราควรจะมีการซ่อมแซมเครื่องคอมเพรสเซอร์เป็นประจำ ดังนี้

● เปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอภายในเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรง

● เปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบทำความเย็น
​    และทำให้สามารถประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าลงได้

 

【ข้อแนะนำสำหรับการซ่อมแซม】
*จำนวนระยะเวลาที่เครื่องทำงานอยู่ที่ 15,000 ถึง 20,000 ชั่วโมง หรือระยะเวลาใช้งาน 3 ถึง 5 ปี

การซ่อมแซมเครื่องคอมเพรสเซอร์ >


       คิดว่าเครื่องทำความเย็น / ห้องแช่แข็งมีการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่?

การบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็น >


■ บริการครบวงจรครอบคลุมตรงตามข้อเสนอจนถึงการจัดการบำรุงรักษา

เราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การติดตั้ง การส่งมอบ การบำรุงรักษาและการจัดการอื่น ๆ
เราเน้นการสื่อสารกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและบรรลุผลที่ดีที่สุด
ตัวแทนฝ่ายขายสามารถระบุปัญหาจากการสัมภาษณ์ลูกค้าและการสำรวจภาคสนาม พร้อมทำข้อเสนอด้วยแนวคิดจากมุมมองระดับมืออาชีพ
จากนั้นเราจะศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุแผนที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ หลังจากงานเสร็จ เราจะให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การดูแลอุปกรณ์ การให้คำปรึกษาหลังการขายและข้อเสนอสำหรับการปรับปรุงใหม่

 

ระบบทำความเย็น >

ระบบเครื่องปรับอากาศ >

บริการซ่อมบำรุง >

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 14 ก.ย. 2564
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link