กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ก่อสร้าง / โครงสร้างโรงงาน > บริษัท ไทยซันกิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
บริษัท ไทยซันกิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
ระบบปรับอากาศ, ระบบน้ำดี ,ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบดับเพลิง, ระบบไฟฟ้า, งานตกแต่งภายใน, ห้องคลีนรูม, งานปรับปรุงสำหรับโรงงานเช่าทุกระบบครบวงจร ฯลฯ

ระบบประปา, ระบบดับเพลิง


ระบบน้ำดี/ น้ำเสีย เราออกแบบการวางท่อ และ ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำ รวมถึงการเชื่อมต่อระบบเข้ากับโครงสร้างอาคารภายนอก

สำหรับระบบดับเพลิง เราออกแบบ และ ติดตั้งตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของประเทศไทยฉบับล่าสุด

นอกจากความสะดวกสบายของสถานที่ทำงาน เรายังคำนึงถึงความปลอดภัยอีกด้วย

 

ผลงาน

 

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 25 มิ.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link