กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ก่อสร้าง / โครงสร้างโรงงาน > บริษัท ไทยซันกิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
บริษัท ไทยซันกิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
ระบบปรับอากาศ, ระบบน้ำดี ,ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบดับเพลิง, ระบบไฟฟ้า, งานตกแต่งภายใน, ห้องคลีนรูม, งานปรับปรุงสำหรับโรงงานเช่าทุกระบบครบวงจร ฯลฯ

ระบบสาธารณูปโภค


เราออกแบบ ติดตั้งระบบอัดอากาศ, น้ำเย็น /น้ำร้อนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่าง ๆ, การจัดหาก๊าซ, RO water/ water softener, การบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

และยังเสนอการวิเคราะห์ แนวทางแก้ไขเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์เสริมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอน หรือ การติดตั้ง รวมถึงการเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภค เราก็ทำได้

 

ผลงาน

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 25 มิ.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link