กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ก่อสร้าง / โครงสร้างโรงงาน > บริษัท ไทยซันกิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
บริษัท ไทยซันกิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
ระบบปรับอากาศ, ระบบน้ำดี ,ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบดับเพลิง, ระบบไฟฟ้า, งานตกแต่งภายใน, ห้องคลีนรูม, งานปรับปรุงสำหรับโรงงานเช่าทุกระบบครบวงจร ฯลฯ

ระบบไฟฟ้า


เราสามารถดำเนินการตั้งแต่ยื่นขอใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย การใช้พลังงานไฟฟ้าแรงสูง ไปจนถึงการออกแบบ และ ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ, ระบบแสงสว่าง, การเดินสายไฟไปจนถึงโรงงานผลิต ฯลฯ

นอกจากนี้เรายังติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เช่น อุปกรณ์เฝ้าระวังและเตือนภัย อุปกรณ์ออกอากาศและกระจายเสียง การเชื่อมต่อโทรศัพท์ และ อุปกรณ์ LAN

​​

ผลงาน

 

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 25 มิ.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link