กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานตีขึ้นรูป / งานตัดขึ้นรูป > บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์ Fine Blanking สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์

Disc Brake / Sprocket

 

 Fiber Laser Cutting 

Working Range : 1500x3000mm

 

Disc Brake สำหรับรถจักรยานยนต์

เริ่มผลิตชิ้นงาน Disk Break สำหรับ รถจักรยานยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2533 บริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ที่สำคัญทั่ว โลก เช่น ในญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ อินเดีย ส่วนใหญ่ จะใช้ Disk Break สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ เกิดขึ้นจากเทคนิคการผลิตชั้นนำ ของเรา

 
 


 

Sprocket สำหรับรถจักรยานยนต์

เริ่มผลิตชิ้นงาน Sprocket สำหรับ รถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2532 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มี ความเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ เครื่องทดสอบและเทคนิคการประเมิน ผลที่เป็นเทคนิคเฉพาะของบริษัทฯ ต่อปัญหาในเรื่องเสียงรบกวน ความทนทาน ความมีน้ำหนักเบา เป็นต้น

 


 
 
 
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 12 มี.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link