กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานตีขึ้นรูป / งานตัดขึ้นรูป > บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์ Fine Blanking สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์

การสนับสนุนช่วยเหลือสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง

ในทุกๆ ปี จะมีการไปเยี่ยมเยียนผู้พิการและทุพพลภาพที่สถานสงเคราะห์บ้านบางปะกง เพื่อบริจาคทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมใจกันส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อฟื้นฟูจิตใจและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
 

กิจกรรมการบริจาคโลหิต

จัดให้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิต โดยได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการบำเพ็ญสาธารณะกุศลเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
 

กิจกรรม 5ส ภายในบริษัท

โรงงานซันสตาร์ในประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายในการคัดแยกขยะไว้อย่างเข้มงวด โดยผ่านกิจกรรม 5 ส ที่ถือเป็นนโยบายหลักสำคัญประการหนึ่งของบริษัทฯ
 

กิจกรรมเพื่อสังคม  

จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนพนักงานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคถุงผ้าขนาดเล็กเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปใช้เป็นถุงบรรจุยาแจกจ่ายให้แก่คนไข้ยากจนที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล​ 

บริจาครถจักรยาน ของเล่น และขนม ให้แก่สถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแจกเด็กๆ และเป็นรางวัลจับฉลากในงานวันเด็กแห่งชาติที่จัดเป็นประจำทุกปี 

บริจาคสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นให้แก่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดภาคใต้

บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้งานแล้วให้แก่สโมสรโรตารี่ลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรวบรวมนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรล์เพื่อคนตาบอด

บริจาคอิฐตัวหนอนให้แก่วัดยากจนในชนบท เพื่อนำไปปูทางเดินไปสู่พระอุโบสถ เพื่อทำนุบำรุงวัดวาอารามในพระพุทธศาสนา​

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 24 ส.ค. 2561
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link