กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานตีขึ้นรูป / งานตัดขึ้นรูป > บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์ Fine Blanking สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์

การควบคุมคุณภาพ

กลุ่มบริษัทซันสตาร์ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพสอดคล้องตามปณิธานบริษัทที่ว่า “จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์”
​ดังนี้ คือ

บริษัทจะมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีเลิศและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยที่สร้างคุณประโยชน์ให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าทั่วโลกอย่างเต็มความสามารถ

 

Automatic measuring machine

Model: Keyence

 

ห้อง ADI

ในห้องตรวจสอบนี้ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรูปทรง โดยวัดความราบเรียบ การแกว่งเมื่อมีการหมุนของ
Disk Brake เป็นหลัก ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิ (25° ) ที่เข้มงวด

 

ห้อง CMM

 

ISO

ซันสตาร์ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเสมอมา โรงงานในประเทศไทยเองก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO/TS 16949:2009 และได้พัฒนาจนก้าวสู่มาตรฐาน IATF16949:2016 ในปัจจุบัน
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IATF 16949:2016
 
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 14 มี.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link