กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานโลหะแผ่น > บริษัท ซานชิน ไฮเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซานชิน ไฮเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
Manufacturing for press parts and sheet metal part

SHEET METAL

PRESS

บริษัท ซานชิน ไฮเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญ ในด้านการผลิตงาน Sheet Metal & Press
ตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนจนถึงกระบวนการพ่นสีและการประกอบ

Quick & Flexible


เรามุ่งมั่นในการผลิตสินค้า ภายใต้นโยบาย Quick & Flexible โดยให้พนักงานทุกคนดำเนินกิจกรรม Kaizen อย่างต่อเนื่อง

นโยบายฝ่ายขาย


บริษัทของเรามีการร่วมมือกับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ โดยนำเสนอ VA,VE  เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งแก้ไขปัญหาร่วมกันกับลูกค้า

การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี


เพื่อให้มีการแบ่งปันเทคโนโลยีด้วยกันกับประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานใหญ่) เราได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน

 

★ News ★


- เดือน กรกฎาคม ปี 2018​ -

ขยายโรงงานที่ 2 เสร็จเรียบร้อย

ขยายพื้นที่โรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 2,420 m²
เพื่อรองรับการเพิ่มเครื่องจักรและเพิ่มกำลังการผลิต ให้สอดคล้องกับการสั่งซื้อที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้าน ความรวดเร็ว และมีเสถียรภาพ

 


- เดือน สิงหาคม ปี 2017 -

ทำการนำเข้าเครื่อง PUNCH & FIBER LASER COMBINATION MACHINE รุ่น LC-2512C1AJ


- เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2017​ -

ทำการนำเข้าเครื่อง HYBRID DRIVE SYSTEM BENDING MACHINE HG1303

 

 


SHEET METAL

► หน้า 『SHEET METAL

 

PRESS

► หน้า 『PRESS

► หน้า 『แนะนำสินค้า

TOOLING

► หน้า 『TOOLING

 


อัพเดตข้อมูลล่าสุด 15 มี.ค. 2562
หมวดธุรกิจ
งานโลหะแผ่น
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link