กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานโลหะแผ่น > บริษัท ซานชิน ไฮเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซานชิน ไฮเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
Manufacturing for press parts and sheet metal part

กิจกรรมการปรับปรุงภายในบริษัท (KAIZEN)

「กิจกรรมการปรับปรุงภายในบริษัท (KAIZEN)」


รับความต้องการของลูกค้าและนำมาพิจารณาภายในบริษัท มีการร่วมมือกันกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิตเพื่อลดต้นทุน ภายใต้นโยบาย   Quick & Flexible 


 

「QCC, กิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก」


■ระบบการนำเสนอการปรับปรุง 
มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรม KAIZEN อย่างกระตือรื้อร้น เพื่อแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดไป
■กิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก
เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งขององค์กร เราจัดให้แผนกต่างๆ รวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านการทำกิจกรรม QCC

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 25 ก.พ. 2563
หมวดธุรกิจ
งานโลหะแผ่น
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link