กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานโลหะแผ่น > บริษัท ซานชิน ไฮเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซานชิน ไฮเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
Manufacturing for press parts and sheet metal part

เราส่งเสริมการผลิตแม่พิมพ์ภายในบริษัทและตระหนักถึงการตอบสนองที่รวดเร็ว

 

► Main equipment

Wire cut machine


Machining center


Equipment type Maker / Model QTY
Wire cut EDM SODICK SLN600G 1
SODICK AQ600L 1
SODICK AQ300L 1
SODICK AL600G "i Groove Edition" 3
MITSUBISHI FA-10 1
Diemilling EDM SODICK AD25 1
Machining center DMG MORI NVX7000 1
OKUMA MILLAC561VⅡ 1
OKK VC51 1
Precise surface grinder OKAMOTO etc. 8

 

► Maintenance

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2565
หมวดธุรกิจ
งานโลหะแผ่น
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link