กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานโลหะแผ่น > บริษัท ซานชิน ไฮเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซานชิน ไฮเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
Manufacturing for press parts and sheet metal part

แนะนำสำนักงานใหญ่ (Sanshin-seisakusho.co.,Ltd.)​

 

► ข้อมูลบริษัท

President MR.MOTOHIRO YAJI
Foundation July 1945
Head office location 4-166 Shizawa, Tainai city, 959-2804
TEL. 0254-47-2055
FAX. 0254-47-3066
Capital 48 million yen
Number of employees 100 people
Main customers Kokuyo Furniture Co., Ltd.
Sanyo Denki Co., Ltd.
Tsukasa Rubber & Electric Materials Co., Ltd.
Toshiba Elevator Co., Ltd.
Toshiba Mitsubishi Electric Industry System Co., Ltd.
Topre Co., Ltd. 
Tohoku Electric Manufacturing Co., Ltd.
East Japan Transport Tech Co., Ltd., Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.,
Hitachi Nakajo Engineering Co., Ltd.,
Hitachi Building Systems Co.,
Mitsubishi Electric Corporation,
Yoshida Electric Industrial Co., Ltd. Other 50 companies (alphabetical order)
Transaction bank Resona Bank, Limited
Website http://www.n-sanshin.co.jp/

    Sanshin-Seisakusho Group ได้จัดตั้งฐานการผลิตทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนั้นทางบริษัทจะรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและทำการผลิตตามคำสั่งซื้อในจำนวนที่น้อยแต่หลากหลายชนิด ส่วนในประเทศไทยนั้นจะทำการผลิตในปริมาณที่เยอะ
 
    ​เราดำเนินกิจกรรมการผลิตโดยเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับสถานการณ์เศรฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

    ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โลกกำลังก้าวไปสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ ซึ่งความต้องการของลูกค้า มีหลากหลายตามประเทศและภูมิภาครวมทั้งความต้องการในระยะเวลาอันสั้น จากสถานการณ์ดังกล่าว เราจึงได้พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม Kaizen และ QCC ภายใต้นโยบาย Quick & Flexible 
   จากนี้ต่อไป  เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอุตสาหกรรม ที่สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 04 มิ.ย. 2562
หมวดธุรกิจ
งานโลหะแผ่น
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link