กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานโลหะแผ่น > บริษัท ซานชิน ไฮเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซานชิน ไฮเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
Manufacturing for press parts and sheet metal part

งานปั๊มโลหะ

 

► Progressive

 

► Single

 

► Secondary process

Spot welding machine (5 units)


 

Tapping machine (12 units)


 

Servo tapping machine (1 unit)Other


High spin caulking (3 units), Hydraulic caulking (2 units), Washing machine (3 units)

 

Equipment type Maker / Model QTY
Press machine (Single) KOMATSU 45Ton Single-Crank 1
AMADA 60Ton Single-Crank 1
KOMATSU 60Ton Single-Crank 1
AIDA 80Ton Single-Crank 1
KOMATSU 80Ton Single-Crank 1
AIDA 110Ton Single-Crank 1
AIDA 150Ton Single-Crank 1
AMADA 150Ton Single-Crank 4
AIDA 200Ton Single Crank 1
AMADA 200Ton Single-Crank 1
Press machine (Progressive) AIDA 80Ton Single Crank 1
AIDA 110Ton Single Crank 1
AIDA 150Ton Single Crank 4
AMADA 150Ton Single Crank 2
KOMATSU 150Ton Single Crank Servo 1
AIDA 200Ton W-Crank 1
KOMATSU 300Ton W-Crank 2
AIDA 300Ton W-Crank Servo 1
KOMATSU 300Ton W-Crank Servo 1
Spot welding machine DAIHEN etc. 5
Multi-axis tapping machine TOYO SEIKI etc. 12
Servo tapping machine TPK 1
High spin caulking machine Brother etc. 3
Hydraulic press machine TOWA SEIKI etc. 2
Hydrocarbon washing machine ACT FIVE 1
Ultrasonic washing machine MANOCHI, US MEC 2
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 03 พ.ค. 2566
หมวดธุรกิจ
งานโลหะแผ่น
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link