กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > กระบวนการผลิตแบบพิเศษ > บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM)

​​

การผลิตขึ้นรูปโลหะด้วยเทคโนโลยี μ-MIM®
ช่วยในการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีรูปร่างซับซ้อนที่มีความละเอียดสูงได้อย่างแม่นยำ

การฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) เป็นหนึ่งในกระบวนการทางโลหะวิทยา จึงมีตัวเลือกของวัสดุโลหะที่หลากหลายชนิด ให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยไม่มีขีดจำกัดแม้ว่ารูปร่างจะมีความซับซ้อนหรือยาก ชิ้นงานโลหะที่ผลิตจากกระบวนการนี้มีความหนาแน่นสูงมาก (high density) และมีความแม่นยำเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตขึ้นรูปด้วยวิธีการ pressing-sinter กระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะนั้นมีการใช้แม่พิมพ์ (mould)เป็นตัวขึ้นรูป ดังนั้นการผลิตชิ้นส่วนโลหะจึงสามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและมีคุณภาพสูง

การใช้ผงโลหะที่มีขนาดเล็กมากและคำนวณปริมาณของตัวประสาน (binder) ในการผลิตนั้นเป็นข้อที่แตกต่างจากกระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธี press-sinter อย่างมากและความรู้เหล่านี้เป็นการพัฒนาของกระบวนการผลิตด้วยการฉีดในรูปแบบ MIM เทคโนโลยี μ-MIM® ของเราได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการผลิตชิ้นส่วนโลหะแบบ serial production ที่มีการออกแบบที่ซับซ้อนและขนาดเล็ก โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี μ-MIM® ของเรา

 ข้อมูลทางเทคนิค > 


Micro MIM Japan Webinar 6th series

*μ-MIM measurement technology*

We will introduce our measurement technology in this webinar.
It is commonly recognised that a few millimetre-sized metal parts measurement is difficult.
The reason for the measurement difficulties and how our μ-MIM technology overcomes the difficulties are explained using our examples.

24 Aug (Wed) 16:00 -
14 Sep (Wed) 22:00 -
19 Oct (Wed) 16:00 -

(Bangkok time)   

​Language : English

Please register here.
We will send you the webinar URL to your registered email address.

REGISTRATION

 Micro Metal Injection Molding Technical  Newsletter Vol.38 


Applications Showing the Features of µ-MIM Technology

μ-MIM technology is characterised by its ability to mass produce less than 100 μm thin structure, 3D complex structure (curved and undercut hollow, free-form surface), and sharp edge structure with high precision in net-shape forming. Here are several applications that take full advantage of μ-MIM technology below.

 Read more > 

​​

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 11 ส.ค. 2565
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link