กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > กระบวนการผลิตแบบพิเศษ > บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM)

ทำการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมใหม่โดยคำนึงถึงสังคมและความซื่อสัตย์มั่นคง


Ensure the best of customers’ satisfaction

Lean MIM manufacturer

We have launched our Thai factory in August 2011. The factory is fully equipped with advanced MIM equipment. This has doubles our Japanese production capability. We readily accept orders from mass production to a few dozens of components.

Technical News Letters

Vol.27 :Tungsten (W) application in MIM
Vol.26 :Paper review; AM co-researching work using FDMet
Vol.25 :New year greetings 2021
Vol.24 :The latest trend of quality management of metal powder
Vol.23 :The analysis for alloy developments
​Vol.22 :Mass production technology of metal components with thin wall
Vol.21 :Materials with high hardness
Vol.20 :Additive Manufacturing Part 2 - collaboration of metal AM and MIM
Vol.19 :Evolution of additive manufacturing Vol. 1 (Metal AM outline)
​Vol.18 :TAISEI KOGYO and Micro MIM Japan

Older posts

 

ชื่อบริษัท
บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
TAISEI KOGYO (THAILAND) CO.,LTD.
ผู้รับผิดชอบ

Dr.Shigeo TANAKA: ประธานบริษัท

รายละเอียดธุรกิจ

ผลิตชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM)

สินค้า / บริการ

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์, ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง

โรงงาน
19/65 หมู่10, ต.คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-520-3191-2
เบอร์แฟกซ์ 02-520-3193
ศูนย์วิจัย
ชั้น 4 หอ้ง INC2D-409
141 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120
ติดต่อ
(ชาวไทย)
Ms.Somsri (TH) Tel:02-520-3191-2 E-Mail:somsri@taisei-kogyo.com
Ms.Busarin (TH,EN) Mobile:061-675-7647 E-Mail:busarin@micro-mim-japan.com
วันที่ก่อตั้ง

เดือนสิงหาคม ปี 2554

ทุนจดทะเบียน

105,000,000 บาท

จำนวนพนักงาน

20 คน  ณ เดือน กรกฎาคม 2560

บริษัทแม่ MICRO MIM JAPAN HOLDINGS Inc.
26-1 Ikeda-kitamachi, Neyagawa, Osaka 572-0073, Japan
https://micro-mim-japan.com

 

บริษัทในเครือ Taisei Kogyo Co., Ltd.
26-1 Ikeda-kitamachi, Neyagawa, Osaka 572-0073, Japan
https://www.taisei-kogyo.com/en/
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 01 เม.ย. 2564
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link