แนะนำสมาชิก

บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด

Price-competitive and high quality translation service targeted for ASEAN area

ITP’s translation consulting

ด้วยระบบการแปลภาษาเฉพาะตัวของ ITPนั้น จะช่วยวิเคราะห์ประโยคภาษาต้นทางก่อนทำการแปลเพื่อไม่ให้เกิดการใช้ต้นทุนโดยไม่จำเป็น เอกสารทางเทคนิค คู่มือ แคตตาลอค เอกสารทางการตลาด คู่มือฝึกสอน เว็บไซต์ วีดิทัศน์ ฯลฯ ทุกสื่อที่มีตัวอักษรเราสามารถรองรับได้

สัญญาแปลระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) บริษัทญี่ปุ่นกว่า 80 บริษัททั่ว ASEAN !

► More info

อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการแปลข้อมูลเทคนิคหลากหลายแขนง

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

17 ม.ค. 2562
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
[Updated] 2019 Public Training Schedule for Thai
16 ม.ค. 2562
System Upgrade Solution BKK Co., Ltd.
Our English pages are available!
15 ม.ค. 2562
SATOAUTO-ID (THAILAND) CO.,LTD.
「保守メンテナンス」ページを公開しました!
11 ม.ค. 2562
บริษัท อิบุคิ อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
อัพเดทรายการเครื่องจักรมือสอง
10 ม.ค. 2562
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
2019年 各種セミナー / ISO無料セミナー情報を公開しました!

 

อัตราแลกเปลี่ยน

提供は Investing.com

*Bid(ขาย), Ask(ซื้อ)

ข้อมูลการจัดนิทรรศการและสัมมนา

สถานการณ์การจราจร

U-MACHINE

U-MACHINE

U-MACHINEはタイで活躍する製造業に携わる日本人に向けて情報発信している『日本語工業月刊誌』です。
少しでも多くタイのビジネス情報をご提供することで、在タイ日系製造業が部品、材料、素材などの国内調達やタイでのビジネスを円滑に行うお手伝いができると信じております。

タイ経済ニュース【​2019年1月7日】


国王戴冠式 5月4~6日に挙行 元旦に発表


タイ中銀の月例経済金融報告 12月28日の発表より


関税の支払い 銀行支店やオンラインで可能に


南部襲来で各地で被害 経済活動も一時停止状態に


バンコクのPM2・5濃度 各地で危険水準が続く


詳しく読む